firemnauniverzita.sk
Relax, impulz, inovácia.
Firemnú univerzitu sme stavali ako nástroj na znižovanie bariér. A čas je bariérou pre nápady a inovácie. Viete koľko trvá zápis nápadu do tímovej diskusii k inováciám? A koľko trvá zápis prvej rea…