firemnauniverzita.sk
Zamestnanci ľudských zdrojov a ich utilizácia
Ak sa ma niekto spýta na kumulované role zamestnanca, ako prví ma napadnú zamestnanci v HR. Vždy sú zodpovedný za viacero agiend, ktoré sa rôzne prelínajú, predbiehajú v prioritách a násobia sa na …