finregtech.pl
Otwarta bankowość i wykorzystanie API na świecie w ocenie ekspertów Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), czyli Report on open banking and application programming interfaces. Cz. 1. - www.finregtech.pl
Open Bank to kierunek rozwoju finansów, którego nie sposób zignorować. Otwarcie (się) banków na podmioty trzecie powoduje, że coraz łatwiej o produkty finansowe, które do tej pory były niedostępne dla części społeczeństwa. Jedną z korzyści, którą „generuje” open banking jest niewątpliwie zwiększenie dostępności innowacji, ale również zmniejszenie kosztów ponoszonych przez klientów. Z drugiej strony pojawienieRead More