finregtech.pl
Większa przejrzystość przy paszportowaniu usług finansowych, czyli EBA publikuje projekty RTS’ów w sprawie powiadomień - www.finregtech.pl
Jednym z priorytetów EBA wydaje się zwiększenie przejrzystości w zakresie świadczenia finansowych usług transgranicznych w UE. Całkiem niedawno pisałem o najświeższym raporcie unijnego nadzorcy w sprawie zidentyfikowanych barierach dla podmiotów zamierzających wyjść poza granice kraju (klik1; klik2), a w ostatni czwartek opublikowany został projekt RTS’ów (regulacyjnych standardów technicznych) istotnie zwiększający pewność w zakresie informacji przekazywanychRead More