finregtech.pl
Regulacje dla sektora finansowego pisane językiem maszynowym? To możliwe. Jakie korzyści i jakie wyzwania przed Machine-readable Regulations”. - www.finregtech.pl
Do napisania tego tekstu skłonił mnie artykuł M. Frohlicha oraz D. Chaplina „Enabling RegTech Up The Front: Unambiguous Machine-readable Regulation” w The Reg Tech Book. W jednym z artykułów poświęconych SupTech poruszyłem kwestię istotności zmiany podejścia do kształtowania regulacji w sektorze finansowym, która powinna zmierzać ku upraszczaniu ich tekstów, aby możliwe było tworzenie bardziej efektywnychRead More