finregtech.pl
EBA w sprawie działalności transgranicznej, czyli "EBA Report on potential impediments to the cross-border provision of banking and payment services" - www.finregtech.pl
Cyfrowy świat oferuje wiele możliwości ekspansji, w tym w sektorze finansowym (m.in. za sprawą jednolitego paszportu). Z jednej strony przyczynia się to do większej różnorodności usług i produktów, a z drugiej potencjalnie wpływa na niższy ich koszt dla konsumentów. Możliwość świadczenia transgranicznych usług finansowych to również ważny film jednolitego rynku wewnętrznego UE, na co zwróciłaRead More