finregtech.pl
Nowe zasady promocji i sprzedaży produktów finansowych przez internet? EBA rekomenduje Komisji Europejskiej podjęcie stosownych kroków - www.finregtech.pl
Dwa dni temu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument Opinion on disclosure to consumers buying financial services through digital channels, w którym wskazana została potrzeba gruntownej zmiany dyrektywy 2002/65/EC odnoszącej się do sprzedaży konsumentom produktów finansowych na odległość. Propozycja jest kierowana do Komisji Europejskiej, która ma inicjatywę legislacyjną i może podjąć stosowne kroki (jakRead More