fimreite.org
Tenketanker #36 Tom Georg Olsens Ledelsesfilosofi
I denne episoden tenker Tøger Fimreite sammen med konserntjener Tom Georg Olsen omkring tillitsbasert ledelse. For hva skjer når man gir tillit og ansvar til medarbeidere, og hva konkret innebærer …