fimreite.org
Tenketanker #34 – Fostermor Lene Våmartveit og den Europeiske menneskerettsdomstolen
I dag har Lene Våmartveit stilt opp på Tenketanker for å snakke om dommene mot barnevernet i Den Europeiske menneskerettsdomstolen. Hvordan ser dette ut fra en fostermors ståsted, og hva blir konse…