fimreite.org
Tenketanker #33 Mennesket og evolusjonen
I denne episoden tenker Tøger Fimreite høyt om evolusjonen. Har vi virkelig et gen som gjør noen mer kriminelle, og hvordan henger dette sammen med evolusjon?