fimreite.org
Tenketanker #25 – Fredrik Fotlands grønne serigründerier
Dagens gjest i tenketanker, Fredrik Schmidt Fotland, er serigründer innen sirkulær økonomi, og over gjennomsnittet interessert i bærekraft og hvordan pense dette inn mot næring og næringsutvikling.…