fimreite.org
Tenketanker #20 Kaffedrøs med Morten Storevik
I dagens episode møter Tøger Fimreite med Morten Storevik, AKA @Mrbigwick, på kafé og prater om ting. Med ande ord mye om bompenger, Bergen, Oslo, politikk, pyramidespill å fred å sånt……