fimreite.org
Tenketanker #19 Snikislamiseringens iboende umulighet
I dagens episode snakker Tøger Fimreite langt og lenge om snikislamisering, om frykt og om griser med lebestift.