fimreite.org
Tenketanker #13 Folkeopplysningens valgmanipulering
I dagens episode tenker Tøger Fimreite høyt omkring folkeopplysningens forsøk på å manipulere skolevalget, og hvordan dette er uetisk og etisk samtidig.