fimreite.org
TeVen
Har TVen vår fått avslag på asylsøknaden sin? Eller skal den på ferie? Hva gjør TVen i tollen i Oslo og venter på å bli sendt ut av landet?