fimreite.org
Ulv, ulvere, ulvest – ulvepopulisme
ulvedebatten er politisk og basert på følelser. Så lenge følelsene rår, vil ulvedebatten bestå. Er det riktig at en bestands væren er redusert til et verdispørsmål?