fimreite.org
La det bli ro i folkets hus
Giskesaken tar oppmerksomheten bort fra det politiske prosjektet.