fimreite.org
I mi tid
Eg ser djupe dalar Mørke juv Høge murar Eg ser mennesker med avmakt Eg ser at dei trur Forleda og forført Eg ser at stormen ikkje snur Eg ser kjensler Frakobla røynda Eg ser forrakta aukar For dei …