fimreite.org
Syklisten
Mellom Åsane og Bergen sentrum finnes det kun en eneste sykkeltrasé. Denne traseen binder Åsane sine nesten 40.000 innbyggere til resten av Bergen. Motorveien mellom Åsane og Bergen sentrum er nei-…