fimreite.org
Knokkeldamen
På en av de mange regntunge dagene i Bergen stod en litt værbitt og jobbsliten Fimreite og vaglet. Fraværende vandret øynene mot folk som halser forbi eller venter på bussen, for så å raskt bli løf…