fimreite.org
En tenkt konsekvens av kronprinsparets skolevalg
Kronprinsparet har i handling valgt å undergrave den offentlige skolen. Denne handlingen er en politisk ytring som kan får store negative ringvirkninger for hvilket skolesystem vi får i fremtiden.…