fimreite.org
Frustrerte småbønder
Bøndene aksjonerer, Listhaug raljerer. Men hvorfor er bøndene så frustrerte?