fimreite.org
Ikke plass til læring i skolen
Skolen skal romme mer enn det er tid til. Dette går på bekostning av læring.