fimreite.org
Lyntoget og nasjonen med de visjonsløse
I Norge lider vi under det å være smålåten og mangel på store visjonener. Dette er i de fleste tilfeller lurt. Men ikke når det gjelder lyntog.