fimreite.org
Flippeti-flopp!
Jo da… så da var vi i gang med fjernstyringen av Thomas på Thomas sin Fanpage. Men ingen kom. Dette til tross for promotering og informasjonsarbeid i forkant. I ettertid kan man si at det er …