filozofskitekstovi.wordpress.com
Ksenija Atanasijević – izvod iz dela (Portreti žena)
PORTRETI ŽENA PESNIKINJE I FILOSOFKINJE STARE GRČKE Danas više nije potrebno dokazivati da žene sa ve­likim smislom stvaraju u književnosti i umetnostima, da sa sigurnim uspehom rade na nauci, i da…