filonoi.gr
Προσωποποιημένη ἧττα…
Ἡ ἥττα ἔχει πρόσωπο. Ἕλληνες ἀπελευθερωθέντες στρατιῶτες τῆς μεγαλυτέρας στρατιᾶς ποὺ συνέταξε τὸ ἔθνος στὰ 3.000 χρόνια ἱστορίας του.…