filonoi.gr
Φωτογραφία τῶν τεσσάρων αὐτοκρατόρων
Ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία εἶναι γνωστὴ ὡς ἡ φωτογραφία τῶν τεσσάρων αὐτοκρατόρων. Ἀπὸ δεξιὰ πρὸς ἀριστερά: Ἐδουάρδος 7ος, Ἐδουάρδος 8ος, Γεώργιος 6ος, Γεώργιος 5ος.…