filonoi.gr
Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ Ἀσία
Ἡ ἐπέκτασις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1919, ἠκούσθη μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰ ἀπὸ τὸν ἐμπορευόμενον κόσμον. Κατ’ ἀρχὰς ἐσχηματίσθη μία ἐπιτρο…