filonoi.gr
Τὸ ἔγκλημα μὲ τὸν ΟΤΕ.
Το 1998 ο δικός μας ΟΤΕ είχε κέρδη 360 δισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ… 17 χρόνια πριν. Κι αυτό παρά την σκόπιμη ζημίωση της κρατικής αυτής εταιρείας, …