filonoi.gr
Ὁ ἐν τῇ λέξει λανθάνων ὁμηρικὸς λόγος. (Λευκάς)
Λευκάς. Ἡ ὁμηρικὴ νῆσος Ἰθάκη τοῦ Ἰονίου πελάγους. Λευκὰς Σελὶς Ο. Λ. Πανταζίδου § Λ Λαερτιάδεω 384 ε ἕδος …