filonoi.gr
Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε καλλίτερα μέ κάποιον πού θέλει νά τόν κάνουμε …πρωθυπουργό;
Καλησπέρα μας… Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε… Σὲ λίγο… Ἀκριβῶς δῆλα δὴ τώρα ποὺ ξεκινᾶ ἡ ἀνάγκη τοῦ ὀργανισμοῦ μας γιὰ ἀναπλήρωσιν κι ἀνανέωσιν δυνάμεων… Κι ἀκριβῶς τώρα ἔρχονται …