filipinosaround.com
Pusoy, Tong-Its, Pekwa, Lucky 9, etc., Filipino Card Games
Ano bang ibig sabihin ng mga salitang nabanggit.. Ito po ang mga sikat ng card games sa Filipinas. Pues hindi lang sa ating bansa kundi maski sa mga ibang bansa na may mga Filipinog …