filipgorczynski.wordpress.com
Narzędzia do statycznej analizy kodu źródłowego w PyCharm
Kilkukrotnie wspominałem już o IDE PyCharm i jego możliwościach. Oprócz kolorowania składni i obsługi kilku innych głupotek pozwala na przykład definiować narzędzia, które później możemy uruchamiać…