fiktumfaktum.net
«Vi overflødige» av Knut Moe
Vi overflødige» av Knut Moe (1909-2006) handler om utdannede, men arbeidsledige unge mennesker i de knagre 1930-årene. Moe skildrer hvordan disse «akademiske proletarene» gra…