fethalsa.wordpress.com
Ny behandling mot cancer via immunförsvaret får Nobelpris.
I korthet går denna nya upptäkt ut på att man via ett nytt läkemedel tar bort vissa bromsfunktioner som immunförsvaret har. Iden är att immunförsvaret ska angripa cancerceller när bromsfunktionen i…