fethalsa.wordpress.com
Hjärnfonden, Hjärt & Lungfonden och Cancerfonden i symbios med läkemedelsindustrin !
Gemensamt för alla dessa fonder är att man vill lösa problemen medicinskt, alltså med ett nytt fantastiskt piller. Dina pengar, om du skänker, går till att forska fram ett nytt piller som kan minsk…