fethalsa.wordpress.com
Vad ligger bakom denna observationsstudie?
”För lite kolhydrater kan orsaka skador på längre sikt!” Många har bett mig kommentera en observationsstudie som återigen kommit på tapeten. Ekot liksom många andra medier kommenterade …