fethalsa.wordpress.com
Rapport från mitt föredrag i Svenljunga.
Ett 80-tal personer hade valt att lyssna på mitt föredrag i Svenljunga teater och bio-lokal den 12 april. Glädjande var att några lokala företag hade sponsrat sin personal med entréavgiften. Det vi…