fethalsa.wordpress.com
Väljer du att vara sjuk?
Det är förstås en konstig rubrik ovan för ingen väljer väl att vara sjuk? Men i min bekantskapskrets finns där många med metabola sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt -kärlsjukdomar och cancer som …