fethalsa.wordpress.com
Är läkare korrumperade?
SR ”Stor korruption i läkemedelshantering”! Antingen är min f.d. läkare korrumperad eller också har han inte alla hästar hemma så att säga. Han har ju följt min utveckling i över sju år…