fethalsa.wordpress.com
Crestor sålde för 8 miljarder kronor, första kvartalet.
Detta inlägg får delas. Det går bra för läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Man säljer bra på alla marknader men bäst går ändå marknaderna som man kallar för tillväxtplattformar. Astma, hjärtinfarkt…