fethalsa.wordpress.com
En rutten bransch!
Detta inlägg får gärna delas. Jag läser just nu dansken Peter C. Götzsches bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”. Han vidimerar mina egna erfarenheter av läkemedelsbrans…