fethalsa.wordpress.com
Det borde heta Sockersjuk!
Nu när ordet sockersjuk är ledigt, eftersom man numera kallar tidigare sockersjuka för diabetessjuka, så kanske vi kan börja kalla inflammatoriska tillstånd (metabola sjukdomar) för dess rätta n…