fethalsa.wordpress.com
Feltänkt om antibiotika och resistenta bakterier!
Handlingsplan mot resistenta bakterier ska utformas enligt SVT. Problemet, enligt forskarna, är att behandling med antibiotika blir mer och mer verkningslös. Enligt forskarna riskerar vi svåra kons…