fethalsa.wordpress.com
Nya riktlinjer för Livsmedelsverket!
En utredning har under en längre tid undersökt hur väl Livsmedelsverkets allmänna kostråd stämmer med forskning och nyare vetenskapliga studier. Gruppen av utredare har i hemlighet jobbat fram …