fethalsa.wordpress.com
Ge inga pengar till Hjärt & Lungfonden!
Jag reagerar starkt på Hjärt & Lungfondens senaste TV-reklam. I en väldigt lång TV-reklam letar Hjärt & Lungfonden efter riskmarkörer för hjärt/lungsjukdom. Man hänvisar till den jättest…