fethalsa.wordpress.com
Detta är min förklaringsmodell!
Tänkte att jag skulle försöka beskriva vad som händer i kroppen när vi blir sjuka respektive friska enligt min till stor del obevisade förklaringsmodell. Den enda vetenskap som förekommer i min teo…