fethalsa.wordpress.com
Föreläsning om diabetes på nätet!
Ligger bakterier bakom fetma och diabetes? Den 20 november kl. 18.10 kan du lyssna, jag vet inte om det filmas, på en föreläsning från Lunds universitet. Rubriken är om bakterier kan ligga bakom fe…