fethalsa.wordpress.com
Erik Enby, cancer är svamp!
Läkaren Erik Enby är kontroversiell men är kanske inte så långt från sanningen. Han påstår att infektioner är orsak till många sjukdomar. Han hittade infektioner i blodsystemet. Han studerade blod …